BKK og fuglelivet

Bjørg Eriksen fra Dyrebeskyttelsen tar opp et interessant spørsmål i tirsdagens BT, nemlig hensynet til dyre- og fuglelivet når BKK rydder skog langs linjenettet.