Nøytralitet, BT!

Viser til flere reportasjer i avisen/Internett angående dekning av konflikten i Midtøsten og har følgende kommentar: