Buss, bane og talakrobatikk

Eg syner til innlegg i BT 19. juni der Jørn Ruud, Fyllingsdalen, hevdar følgjande i eit åtak på Høgre og formannen i Stortingets samferdslekomité, Petter Løvik (H):