Ufin underholdning!

I disse dager offentliggjøres skattelistene i mange norske aviser - med opplysninger om folks inntekt, formue og skatt. Dette har vært praktisert i Norge i over 100 år.