Noreg ut av Afghanistan!

Vi som synst at Noreg og norske soldatar ikkje skal delta i afghansk borgarkrig, kan byrje å samle støtte til ein politisk parole som er både enkel og tydeleg: Noreg ut av Afghanistan, skriv Erling Folkvord. Han er nestleiar i Raud Valallianse og bystyremedlem i Oslo. Han har nyleg utgitt boka Kurdistan - om fortid, folk og framtid.