En skam for landet

At høye strømpriser kunne være livstruende var vel ikke så lett å forutse.