Bedre med EU enn USA?

Hva har fått så mange nordmenn til å bli så mye mer positive til EU på så kort tid? Et bastant nei-flertall er i løpet av få måneder blitt snudd til en stor ja-majoritet i folket - helt uten påvirkning fra norske politiske ledere og opinionsdannere. Kan det være George W. Bush som har skremt oss nærmere EU?