Virker elpris-mekanismen?

I en kronikk i BT for en tid siden konkluderes det med at økt avgift på elektrisk kraft til husholdningene vil være til den enkelte forbrukers beste.