Kyotoprotokollen en miljøtrussel?

Den nye regjeringen, Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet insisterer på at Kyotoprotokollen vil gjøre det enklere for Norge å bygge de planlagte gasskraftverkene på Vestlandet. Dessverre er grunnen at verdens første globale klimaavtale kan vise seg å bli en miljøtrussel heller enn et virkemiddel til å redusere de globale utslippene av klimagasser, skriver Dag Nagoda, forskningskoordinator i Framtiden i våre hender.