Rammes av strid om kommuneplan

Geir og Britt Sydnes er de store taperne i konflikten mellom Os kommune og fylkeslandbruksstyret. De får ikke bruke det nedlagte gårdsbruket til boligareal.