- Klassedeling skaper tapere

Erfaring viser at elever som blir tatt ut av klassen på grunn av bråk, føler seg mindreverdige. De fungerer ikke bedre verken faglig eller sosialt.