Seks av ti hotellsenger tomme

Hele seks av ti hotellsenger og halvparten av hotellrommene stod ubrukte på Vestlandet i fjor.