Anti-heltemodig fra Clemet

Utdanningsminister Kristin Clemet delte ut prisen for «Årets læringshelt» til Jan Helge Svendsen fra Alta. At prisen var fortjent er det ingen tvil om: Svendsen har ikke latt sine lese- og skrivevansker stå i veien for opparbeidelse av kunnskap og kompetanse, og han har skaffet seg levebrød som frilanser for flere organisasjoner.