Den eigentlege grunnen!

Den Bondevik-styrte høgreregjeringa gjev for tida full gass for å få endre og svekke regel- og lovverket for mellombels tilsetjing i bedriftene.