Vil spørre samtlige kommuner

Statens Utdanningskontor setter et nytt punkt på sjekklisten: Foreldre-betalingen ved skole-fritidsordningen(SFO).