Plutonium, oppdrett og fiskeri

Det radioaktive og svært farlige stoffet plutonium lekker ut fra bunnslammet utenfor Sellafield og driver med havstrømmene til Nordsjøen og norske fjorder.