Afrika sett frå sykkelen

Eg las med interesse refleksjonane professor Sjur Didrik Flåm gjer seg, vel heimkomen etter å ha undervist matematikk i Zimbabwe.