Fylkesvaraordføreren og Bergens-skolen

Fylkesvaraordfører Helen Noreide Fløisand, KrF, er ikke alene om å svikte den videregående skole i Bergen.