Varg og villsvin

Me har i dag ei enorm mobilisering omkring det å føra ulven inn att i norsk natur. «Det gjelder integriteten til en hel nasjon,» skriv ein innsendar i BT 7. mars.