"Feilbehandlet" gynekolog på venteliste

Dick Zwart vet ikke om han får erstatning for at han på feil grunnlag ble gitt skylden for flere svært tragiske hendelser på Gynekologen ved fylkessykehuset i Lærdal. Han er satt på venteliste i Statens Helsetilsyn.