Dristige steinvisjonar i Jondal

Jondal kommune har rista vonbrotet av seg. Steinbrotet i Hereiane vart det ikkje noko av. No skal steinen i staden tena kunst, kultur, forsking og turisme.