Sykehusplass i Moskva - og på Stord

Det gledet en gammel professor og avdelingsoverlege å se den omtanke og dyktighet som preget den behandlingen varaordføreren i Kvinnherad fikk på Fylkessjukehuset på Stord da han kom tilbake fra sin tur til Moskva (BT 30. august).