Støyen langs søndre innfartsåre

Det er med interesse vi leser i BT at SFT og Vegdirektoratet nå skal starte et prosjekt for å utvikle et mer støysvakt veidekke. Det er bare å ønske lykke til og håpe på et godt resultat.