Alle skal bli hørt

Skolebehovsplanen for Bergen blir lagt frem i løpet av neste uke. Uken etter at skolene og foreldreutvalgene har tatt ferie.