Feila om transport for funksjonshemma

Etter at fylkesutvalet vedtok endringar i transportordninga for funksjonshemma i Hordaland, har det gjennom media blitt skapt eit bilete som gir uttrykk for at ordninga blir sterkt redusert eller i verste fall fjerna. Det er direkte feil.