Historieløst om Palestina

Jeg viser til Wilfred Høstelands oppsett i BT den 12. d.s. Han beskylder en tidligere innsender for historieløshet om Palestina.