Bydelspolitikk for amatører?

Journalist Kari Pedersen setter i «Innblikk» i BT 8. februar et søkelys på bydelsstyrenes rolle i Bergen kommune og særlig det ansvar de har for å vedta budsjetter i balanse og «administrere» event. kutt i de kommunale tjenestene.