Det brukne geværs taktikk

Forsvarsminister Godal vil no gå inn for ein sterk reduksjon i Noregs forsvar. Grunnen er at me ikkje har nokon grunn for å venta åtak frå nokon kant i dei fyrste 10–15 åra.