Prøv noko nytt, Akselsen

Ikkje alle er så sikre som Olav Akselsen i BT 14. februar på at prisane på straum vil stige dramatisk.