Oljepenger til fellesskapets beste

Stortinget behandler i disse dager regjeringens forslag til langtidsprogram. Det er mitt håp at Stortinget slutter opp om de politiske grep som er tatt, ikke minst for å sikre en forsvarlig bruk av oljeinntektene i årene som kommer, skriver finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.