Bitre piller frå Ap-regjeringa

Noreg er eit av dei rikaste landa i verda og i fjor sette vi ny eksportrekord med ein samla eksport på 504 mrd. kroner. I Sogn og Fjordane ligg vi på topp når det gjeld eksportverdi pr. innbyggjar, med eit gjennomsnitt på 83.000 kroner mot 34.000 kroner pr. person i resten av landet, skriv Synnøve Herstad.