Makt og kontroll

Arild Hamres angrep mot meg i gårsdagens BT avslører med all tydelighet den ukultur jeg har gått til felts mot.