Feilslått og misvisende

Undertegnede har de siste to ukene vært til stede ved tre samlinger der blant annet manglende kollektivsatsing har vært sentrale tema.