Uansvarlig prioritering

Byrådet i Bergen foreslår i budsjettet for 2003 å legge ned 109 alders— og sykehjemsplasser. Samtidig står 240 personer i kø for å få slik plass.