Tilbake til formannskapsmodellen

Geir Kjell Andersland, Venstres gruppeleder i Bergen bystyre, utdyper her sitt standpunkt om den politiske styringsformen i Bergen.