Mangfoldet på Landås

Søndag 23.06 står det en velskrevet artikkel om Landås bydel, grå og full av gåstoler, damer med tynt og permanentet hår og øde lekeplasser. Som såkalt "godt voksen" Landåsbeboer har jeg behov for å imøtegå noe av det som forekommer i artikkelen.