Gir fylkeskommunen skylden

Konkursbegjæringen mot Stiftelsen Bergensklinikkene tidligere i år, skyldtes manglende innbetalinger fra fylkeskommunens side, sier styreleder Ragnar Tvinnereim.