Om vegbygging og inflasjon

Viser til leiaren i BT 14.11.01, der det blir forsøkt ironisert over mitt forslag om 1 mrd. meir til vegbygging og utsagnet mitt om at dette ikkje skaper press i norsk økonomi.