Ankar smuglar-dom

Fire menn som er dømde for spritsmugling i Asker og Bærum herredsrett, har anka dommane.