Bryggen uten biler

Utspillet fra byråd Tom Knudsen (A) om å stenge Bryggen for bil- og tungtrafikk innen ett år, er svært gledelig! Det har ligget i kortene lenge at noe måtte gjøres. Bryggen er unik for Bergen og unik i verdenssammenheng.