Uskuldige i Ålvik og Stryn

Ingen frå Ålvik er mistenkt i spritsmuglarsaka som nå pågår i Oslo byrett. Men fleire møter som vitne i mai.