Professoral mobbing av bønder

Me bønder har lenge lote tola å verta uthengde og mobba for mest alt som er gale her i landet.