• OVERBEFOLKNING: Mennesker er uoppdragne egoister, vi forurenser og ødelegger i stor stil, skriver Harald Kryvi. Vi ser at vi ødelegger naturen, men sier det er nødvendig, for hensynet til mennesker må gå foran alt annet her på Jorden. ARKIVFOTO: OLIVARES NAVARRO, AP

Vi er altfor mange

Overbefolkning truer både vår sivilisasjon og svært mye av naturen omkring oss, men nesten ingen vil diskutere det, skriver kronikkforfatteren.