Hva saken egentlig gjelder

I søndags-BT for 19. oktober d.å. fremkommer lederutvikler Bjørn Olsen med kommentarer til en bestemt uttalelse fra undertegnede i tilknytning til sak omkring HSD-fergen M/F «Os».