Løgn om offentlege friskular

I ein kronikk i BT onsdag 17. april skriv Einar Førde at dei private skulane får meir støtte frå staten enn dei «vanlege» skulane. Dette er den grovaste usanning frå avisene denne veka.