For gale

Det er heilt for gale at det atter ein gong vert kutta i skule-, eldre- og helsesektorane.