Politikk og barnehjemsbarn

Barnehjemsbarnas erfaringer er vonde og dyptgripende, ikke bare fra barneårene, men også fra den nære fortid, i møte med kommuneadvokat og politikere i Bergen kommune.