Alternativet

Valkampsirkuset er i gang og partia kappast om å lova gull og grøne skogar. Lovnader som er gløymde så fort valet er over.