EU styrer norsk utanrikspolitikk?

Det er heilt tydeleg at ja-partia, Ap og H styrer vår utanrikspolitikk. Ein tør ikkje i same grad som Storbritannia, Italia, Danmark og Polen å utfordra EU.