Frittgående Hope

«REICHAUSSTELLUNGEN» står det rødt på svart med krigstyper over hele den ene langveggen i overlyssalen i Bergen Kunsthall.